Řešení cílové aktivity

Předchozí šifra / Zadání / Diskuse

Nejdříve si představme, že se v balíčku nevyskytují dvě stejné karty. Tehdy stačí, aby se obě strany dohodly na nějakém uspořádání karet do kruhu. Když si pak org vybere dvě karty, my pošleme dvojici, která po nich následuje na kruhu (všimněte si, že to funguje i tehdy, když spolu obě vybrané karty sousedí – tehdy prostě pošleme následující dvojici karet).

V balíčku se nicméně dvě karty vyskytovaly ve dvou exemplářích. V právě popsané strategii si to můžeme dovolit zcela ignorovat, leda že by si org vybral dvojici stejných karet. Tehdy ale stačí poslat tu druhou dvojici stejných karet (což je kombinace, kterou předchozí strategie jistě nepoužije).