Řešení 15. šifry

Předchozí šifra / Zadání / Nápověda / Diskuse / Následující šifra
Na obrázcích jsou různě orientované obrázky písmenek ze semaforové abecedy, tedy panáčci s vlaječkami. Na startu se rozdávala barevná pomůcka Chlýftýmu, která se ještě pořádně nepoužila. A co nejen s černou a červenou, ale i se žlutou a modrou pastelkou? Položíme-li si všechny tyto věci před sebe, poskládá se to dohromady: Hned vedle semaforu je v pomůcce vlajková abeceda a vlajky mají zrovna čtyři výše zmíněné barvy (plus bílou). Pokud překreslíme do čtvercové sítě správně orientované vlajky, dostaneme graficky BRANICKA 93 SOKOL:

Obrázek z vlajek