Řešení 11. šifry

Předchozí šifra / Zadání / Nápověda / Diskuse / Následující šifra
Tato šifra byla inspirována slabičným písmem dévanágarí – v textu píšeme jen souhlásky, samohlásky jsou vyznačeny pomocí diakritiky. Přiřadit jednotlivým značkám správné samohlásky není nic těžkého.

Jak už to tak u starých indických písem bývá, z textu neleze nic srozumitelného, ale jen jakési duchovní povídání, v tomto případně evidentní blábol. Jak jej použít k luštění?

Text mluví o čtverci, je tedy třeba takový čtverec najít. Pokud si uvědomíme, co je jednotkou písma (může nám pomoci třeba to, že vymazaná pímenka jsou vymazaná celá, včetně diakritiky), snadno spočítáme, že se text skládá ze 144 znaků. Pokud si jej překreslíme do čtverce, stačí již jen řídit se tím, že co je skryté bývá správné a co je nalevo, je i napravo, co je nahoře, je i dole – vymazaná písmenka tedy překlopíme podél vodorovné i svislé osy a čteme řešení VLUCINACHRYBNIKZAP:

Nákres řešení