Řešení 10. šifry

Předchozí šifra / Zadání / Nápověda / Diskuse / Následující šifra
Tato šifra nás přiměje k ručním pracem. Provedení šifry na průsvitném papíře napovídá prosvěcování, čtverec určený k vystřižení pak vede úvahy ke skládání origami. O kterou skládačku se jedná, jsme naznačili kotvičkou uvnitř čtverce.

Výsledkem úspěšného skládání je parníček, kde se po prosvícení na přídi objeví název ulice K VYHLÍDCE, na zádi ulice NAD BELARIÍ, na komíně je pak SCHODY. Uprostřed parníčku je variace na logo Po škole.