Řešení 3. šifry

Předchozí šifra / Zadání / Nápověda / Diskuse / Následující šifra
Každá písnička kóduje jedno písmenko. Jakým způsobem, to závisí na tom, na kterém je albu.

Název alba vždycky napovídá, co se jednotlivými stopami bude dělat. Tak například první album, "Papoušek na motocyklu", odkazuje na Nezvala a poetismus - a názvy písniček tedy popisují tvary písmenek. "A nazváno buď prostou chatrčí" a "Prostá chatrč" tedy skrývá A.

Druhé album se jmenuje "Začátek konce" a říká přesně, co máte s písničkami udělat: vzít počáteční písmeno posledního slova názvu.

Album "Filipíny" skrývá morseovku. Dlouhé a krátké slabiky jsou čárky a tečky.

Nejtěžší je čtvrté album, Čas. Jistě si všimnete, že délky stop jsou na prvních třech albech napsané kurzívou, zatímco na čtvrtém ne. Je tedy jasné, že se s nimi bude něco dělat. Názvy jednotlivých písniček tentokrát nekódují písmenka, ale napovídají, co udělat s časy. Vezmete je jako tři číslice, podíváte se do minulosti a budete počítat. První číslice udává, na kterém albu hledat. Druhá je číslo stopy a třetí je pořadí písmenka, které máte vybrat.