Řešení 1. šifry

Předchozí šifra / Zadání / Diskuse / Následující šifra
Na startu dostal každý tým balíček třinácti karet a instrukce s mapou. Šifru bylo možné vyřešit dvěma způsoby: obíháním areálu parku Cibulka, nebo rychleji, aniž by bylo nutné udělat jediný krok.

Karty měly určenou jednoznačnou orientaci podle loga na své zadní straně. Každá karta udávala souřadnice jednoho čtverce v mapě: vrchní půlka sloupec, spodní půlka řádek. Podle textu se karty nesmí míchat, pořadí čtverců je tedy důležité.

Pokud jste se vydali do terénu do takto vybraných čtverců, našli jste uprostřed každého z nich ceduli. Na ní bylo jedno velké písmeno a po stranách dva menší fragmenty jiných písmen. Stačilo přečíst ona velká písmena, a výsledkem byl text: KM9,5ZELTRATI.

Použitím fragmentů písmen si bylo možno část běhání ušetřit: byla to vždy část písmene vlevo a písmene vpravo. Stačilo tedy navštívit pouze lichá písmena.

Ti, co se jim běhat nechtělo vůbec, si mohli všimnout několika věcí. Za prvé nultá šifra naváděla na to, že se autoři nerozpakují vpašovat do hry narážky na předchozí ročník. Bylo tedy docela očekávatelné, že první šifra půjde, stejně jako loni, vyřešit zcela bez běhání.

Za druhé, text na mapě byl při bližším zkoumání divný – proč není napsaný kurzívou, když jsou to jen instrukce? A proč je tak velkým písmem? Při prohlédnutí papíru proti světlu si pak nešlo nevšimnout, že každý řádek textu padl přesně do jednoho řádku mřížky na mapě.

Pokud si středy vybraných čtverců na mapě označíme (nebo propícháme špendlíkem), na druhé straně čteme správné řešení.

Jako protihaluzící opatření byly v terénu dvě falešné cedule na místech, kterým neodpovídala žádná karta (zato na místech strategických: musel přes ně každý projít).