Prokop & Otto SKOLE

V Praze, v pátek dne 20. září 2019.