7. Flašinet

Na stanovišti stála organizátorka s dřevěným flašinetem, točila klikou a z flašinetu se ozývala tato píseň.

Kdyby nám selhala technika, měli jsme připravenou i textovou podobu zadání: